Carpeta Mèdica Digital

El meu Perfil

Secció que recull els paràmetres mèdics més importants per poder avaluar, estimar el nivell de risc (HRA) i gestionar la salut:

• Al·lèrgies, intoleràncies

• Factors de riscos

• Malalties rellevants

• Antecedents familiars

• Identificació de Patologies per poder presentar Programes de Salut personalitzats

Els meus tractaments i informes mèdics

L’usuari podrà recollir els seus tractaments, diagnòstics i pautes mèdiques per poder comptar amb un seguiment continuat en tot moment.

A través d’aquest mòdul l’usuari podrà guardar tots els seus informes mèdics: diagnòstics, revisions, proves, etc.

D’aquesta manera sempre els tindrà localitzats, organitzats i accessibles, en qualsevol moment i lloc.

QR d’ emergència

Els usuaris podran extreure i imprimir un codi QR, la finalitat serà la de donar accés en cas d’emergències a qualsevol equip mèdic, al seu historial sanitari de forma immediata i en qualsevol situació.

Scroll to top